Pensioenrechten bij duizenden MKB bedrijven verlaagd


Pensioenrechten met 10%-15% gekort?

De pensioenrechten van honderdduizenden werknemers en gepensioneerden, zullen zeer waarschijnlijk met 10 tot 15% worden gekort. Zo staat de lezen in de Volkskrant op 15 november 2011.

Pensioen en de waan van de dag verhouden zich niet goed. De berichtgeving in de media omtrent pensioen lijkt meer bedoeld om lezers te trekken dan serieus met het onderwerp om te gaan. Duidelijk is dat pensioenfondsen jarenlang hebben gerekend met te hoge rendementen. De luchtbel van de economie en het doorprikken ervan is duidelijk zichtbaar in de huidige dekkingsgraad van de meeste pensioenfondsen. Aan de besturen en de politiek nu de taak om een nieuwe visie te ontwikkelen op grond van de gewijzigde inzichten. Met welk percentage pensioenen uiteindelijk zullen dalen (of stijgen), is maar de vraag.

Risico van pensioentekort naar gepensioneerde en werknemer

Met het onlangs afgesloten pensioenakkoord worden beleggingsrisico’s meer en meer afgewenteld op werknemers en gepensioneerden. Pensioenfondsen zijn verplicht een dekkingsgraad aan te houden van 105%. In moeilijke tijden, zoals nu, hoeven werkgevers vaak niet meer bij te springen als er niet genoeg in de pot zit om alle toegezegde pensioenen te kunnen betalen. Gepensioneerden voelen dat direct in hun portemonnee en de waarde van toekomstige uitkeringen voor actieve deelnemers staat onder druk . Enkele pensioenfondsen, zoals die voor apothekers en voor notarissen hebben de pensioenen al verlaagd. Inmiddels volgt ook het PME, het pensioenfonds voor de Metaal & elektrotechniek, dat de pensioenopbouw al heeft verlaagd van 2,2% naar 2% per jaar en de premie heeft verhoogd.

Nieuw pensioenakkoord wijzigt pensioenstelsel dramatisch?

Het pensioenakkoord heeft  drastische gevolgen voor de pensioenleeftijd. Het is maar de vraag of de hoogte van de pensioenen erg wordt beinvloed door de inhoud van het akkoord. Voor werkgevers en hun ondernemingsraden is het wel de hoogste tijd dat de pensioenregeling tegen het licht wordt gehouden. De termijnen in het pensioenbesluit laten voldoende ruimte om te anticiperen op de gevolgen van het feit dat mensen steeds ouder worden, maar dan moeten betrokken partijen wel op tijd beginnen met het vormen van een nieuwe visie op de materie. SWG Advocaten begeleidt u graag in dat traject.

Ja, ik wil graag informatie!