Pensioenrecht advocaat


Nu de betaalbaarheid van de pensioenen onder druk staat en de pensioenleeftijd zeker nog verder zal gaan stijgen, neemt de vraag naar goede begeleiding in dit compleze rechtsgebied toe.

Bij elke wijziging in een loondienstverband komen vragen op over de gevolgen voor de pensioenopbouw van werknemer of over de financiele consequenties voor de werkgever, die wij met u kunnen bekijken en beantwoorden. Niet alleen wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden zijn een indicatie voor een pensioencheck, ook veranderingen in de privé-sfeer zijn dat, bijvoorbeeld de geboorte van een kind of de aankoop van een huis. Met elke ontwikkeling verandert het risico dat u loopt of in ieder geval de beleving ervan.

Ook bij echtscheidingen is pensioen vaak een belangrijk onderwerp. Het ouderdomspensioen moet worden verevend en voor beide partijen geldt dat ze een nieuw leven gaan leiden. In de nieuwe situatie moeten nieuwe inkomensrisico’s worden afgedekt. Hoe hoog is het bijzonder nabestaandenpensioen en is het genoeg om het wegvallen van eventuele partneralimentatie op te vangen? Te gemakkelijk zien partijen over en weer af van pensioen.

Onze ervaring als pensioenrecht-advocaat stelt ons in staat u ook in geval van een (echt)scheiding in begrijpelijke bewoordingen en met een brede kijk op zaken, te adviseren.

Ja, ik wil graag informatie!