Pensioenincasso


Pensioenincasso. Het klinkt vreemd dat je een recht dat je zelf hebt opgebouwd via de werkgever zou moeten incasseren. Toch is pensioenincasso vaker nodig dan pensioengerechtigden graag zouden willen.

Bedrijfstakpensioenfondsen zijn grote instanties met een topzware, onnodig ingewikkelde administratie. Het is een omgeving die uitnodigt tot het maken van fouten. De behandeling van gemaakte fouten geschiedt zoals in elke bureaucratie: eerst maar eens ontkennen. Incasso van de opgebouwde rechten is dan minder eenvoudig dan het zou moeten zijn. Bijgestaan door een pensioenrechtadvocaat hebt u meer kans.

Het belang van werkgever en werknemer loopt op een aantal vlakken parallel, maar als het gaat om financiële rechten en plichten, staan ze soms recht tegenover elkaar. Ook als het dienstverband niet wordt beëindigd. In dat geval is het verstandig op tijd juridische bijstand te zoeken, al dan niet in combinatie met pensioenmediation.

De werknemer heeft een pensioenovereenkomst met de werkgever. Als er een meningsverschil is over de uitwerking van de pensioenovereenkomst, zal in eerste aanleg de werkgever dienen te worden aangesproken, die eventuele schade dan weer verhaalt op de partij die hem geadviseerd heeft. Voor het voeren van de juiste procedure of het voeren van een onderhandeling teneinde de procedure te vermijden, laat u zich adviseren en bijstaan door de pensioenrechtadvocaat .

Ja, ik wil graag informatie!