Pensioenrecht & overige rechtsgebieden


Pensioenrecht en andere rechtsgebieden

Het pensioenrecht heeft meestal direct te maken met andere rechtsgebieden zoals arbeidsrecht, echtscheidingsrecht, familierecht, verbintenissenrecht, ondernemingsrecht en medezeggenschapsrecht. Wij zijn voor vraagstukken op het gebied van pensioenrecht de aangewezen gesprekspartner.

Pensioen en arbeidsrecht

In een ontslagsituaties doet zich soms een conflict voor over de pensioenschade. Een werknemer kan dan stellen dat deze schade moet worden meegenomen bij het vaststellen van een eventuele schadevergoeding. Een andere mogelijkheid is dat de premievrijmaking van de pensioenverzekering niet goed verloopt.

Pensioenrecht en scheiding

Bij (echt)scheiding ontstaat er recht op een gedeelte van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Dit is vastgelegd in de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS). De waardebepaling van het pensioen kan leiden tot een geschil, maar ook de hoogte (en financiering) van het partnerpensioen. Vaak gaat het om aanzienlijke bedragen. Genoeg reden om u te laten bijstaan door professionals die zich bezighouden op het snijvlak van Pensioenrecht, Familierecht en Ondernemingsrecht.

Pensioen en medezeggenschap

Voor wijziging van de inhoud of de financiering van verzekerde pensioenen heeft de onderneming de instemming nodig van de ondernemingsraad (indien van toepassing) én van de werknemer. De formele positie die de ondernemingsraad op het gebied van pensioenen heeft, hangt onder andere af van de aanwezigheid van een CAO en van het soort pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) waar de pensioenregeling is ondergebracht. Onze pensioenrechtadvocaten werken zowel voor werkgevers als voor ondernemingsraden en werknemers.

SWG Advocaten voor bedrijven en particulieren

Meer informatie over ons advocatenkantoor vindt u op onze companywebsite. SWG advocaten is een allround advocatenkantoor gericht op bedrijven en particulieren. Een van onze specialismen is pensioenrecht. Neem vrijblijvend contact op met SWG Advocaten door te bellen naar 073 5231400 of vul het reactieformulier in.

Ja, ik wil graag informatie!