Disclaimer


De content is door SWG advocaten met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, SWG Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. SWG advocaten is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Ja, ik wil graag informatie!