Een wirwar van regels


Aanpassing van het pensioenstelsel

Inmiddels is de politiek druk bezig om het pensioenstelsel in Nederland aan te passen. Zo wordt onder andere de pensioenleeftijd aangepast en verandert het fiscaal toegestane opbouwpercentage.

Sparen voor uw pensioen

Mensen zullen zich afvragen of het zo langzamerhand niet beter is om zelf te sparen voor het pensioen. Ongeveer 80% van Nederland bouwt verplicht pensioen op bij een Bedrijfstakpensioenfonds, omdat die keuze eenmaal is gemaakt door de sociale partners. Verplichtstelling komt echter steeds meer onder druk te staan, met name omdat werknemers steeds individueler gaan denken. Het is een actueel onderwerp en voor ondernemers de moeite waard om eens met een pensioenrechtadvocaat te bespreken.

Laat u adviseren

Wanneer u door de bomen het bos niet meer ziet, is het verstandig u te laten adviseren door een deskundige. Zodra u wilt weten wat uw rechten zijn en welke regelingen er voor u van toepassing zijn, kunt u contact opnemen met een pensioenrecht advocaat. SWG Advocaten maakt onderdeel uit van een stevig netwerk van pensioenadviseurs en pensioenmediators.

De pensioenregeling bestaat uit een aantal overeenkomsten tussen werknemer, werkgever en een verzekeraar:

Pensioenovereenkomst

De werkgever en de werknemer sluiten de pensioenovereenkomst. Daarin wordt door de werkgever aan de werknemer pensioen toegezegd. In de overeenkomst staat onder andere geregeld welke risico’s worden afgedekt. In de regel zijn dat er drie: het risico van overlijden, het risico van ouderdom en het risico dat de werknemer arbeidsongeschikt raakt.

Uitvoeringsovereenkomst

De werkgever en de verzekeraar maken een uitvoeringsovereenkomst. Hierin staat omschreven hoe de door de werkgever beloofde pensioenen door de verzekeraar worden gefinancierd. Ook de kosten van de verzekeraar, die nog steeds in veel regelingen van directe invloed zijn op de hoogte van de door werknemers op te bouwen pensioenaanspraken, staan in deze overeenkomst vermeld.

Pensioenreglement en startbrief

De verzekeraar heeft verplichtingen tegenover de werknemer. Zo moet het pensioenreglement door de verzekeraar worden gemaakt en verschaft de verzekeraar de werknemer na totstandkoming van de pensioenovereenkomst de startbrief waarin de regeling aan de werknemer wordt uitgelegd. In de verhouding verzekeraar – werknemer ligt de nadruk dus meer op de informatieverschaffing. De werknemer moet natuurlijk weten waar hij al die jaren voor betaalt. Na pensionering is de verplichting bovendien een financiële; dan moet de verzekeraar het pensioen uitbetalen.

Ja, ik wil graag informatie!