Een wirwar van regels


Aanpassing van het pensioenstelsel

Inmiddels is de politiek druk bezig om het pensioenstelsel in Nederland aan te passen. Zo wordt onder andere de pensioenleeftijd aangepast en verandert het fiscaal toegestane opbouwpercentage.

Sparen voor uw pensioen

Mensen zullen zich afvragen of het zo langzamerhand niet beter is om zelf te sparen voor het pensioen. Ongeveer 80% van Nederland bouwt verplicht pensioen op bij een Bedrijfstakpensioenfonds, omdat die keuze eenmaal is gemaakt door de sociale partners. Verplichtstelling komt echter steeds meer onder druk te staan, met name omdat werknemers steeds individueler gaan denken. Het is een actueel onderwerp en voor ondernemers de moeite waard om eens met een pensioenrechtadvocaat te bespreken.

Laat u adviseren

Wanneer u door de bomen het bos niet meer ziet, is het verstandig u te laten adviseren door een deskundige. Zodra u wilt weten wat uw rechten zijn en welke regelingen er voor u van toepassing zijn, kunt u contact opnemen met een pensioenrecht advocaat. SWG Advocaten maakt onderdeel uit van een stevig netwerk van pensioenadviseurs en pensioenmediators.

Ja, ik wil graag informatie!